Manglende dækning af Kerteminde l´hombrklub´s deltagelse ved "Det aktive liv"

 

Ensidig dækning af Kortspil.

I forbindelse med seniormessen i Munkebohallen 12-4-2013,,Det aktive liv" kan vi i Kerteminde L`hombreklub ikke forstå, at vi slet ikke bliver nævnt med et eneste ord, men oven i købet har man brugt et l`hombrebord og dets spillere, som værende bridgespillere. Vi i klubben er skuffet over den behandling og vil gerne udtrykke vores misbilligelse over for avisen og dens ensidige dækning.

Vi vil da gerne gøre avisen bekendt med, at vi var repræsenteret med en stand, da det tilsyneladende er gået helt hen over hovedet på avisens udsendte medarbejder.

Det var os som optrådte som munke, og det skaffe mange kontakter til publikummet, spillets opfindere er nemlig munkene, de måtte ikke spille kort i klostrene for prioren, derfor spilles der med 4 mand, hvor De på skift holdt øje med om der kom nogen.

Mange kunne berettige om kendskab til spillet, flere kunne huske familie og ægtefælder som var dybt fascineret at spillet finurligheder, vi håber at mange vil finde os interessante og vi står til rådighed med gratis oplæring.

Aktiv spiller i Kerteminde L`hombreklub

Kaj Lundsfryd Grønningen 8 5330 Munkebo

Hurtig og positiv reaktion fra Kerteminde Avis

munke 

Frejdige Munke fra Kerteminde L'Hombre-klubI forbindelse med seniormessen "Det Aktive Liv" Munkebohallen den 12. april, kom Kjerteminde Avis til at tage fejl imellem L'hombre og Bridge-spillere. Det beklager vi meget.

L'Hombre-klubben har i et læserbrev til avisen gjort opmærksom på, at de er rigtig kede af avisens ensidige dækning af kortspil på seniormessen i Munkebo i lørdags, der var en stor succes blandt kommunens fuldvoksne borgere.
Det er især de to L'Hombrespillere, der optrådte i munkeoutfit, der protesterer. De kan yderligere oplyse om, at udklædningen skaffede mange kontakter til publikummet, spillets opfindere er nemlig munkene, der ikke måtte spille kort i klostrene for prioren, derfor spilles der med fire mand, hvor de på skift holdt øje med om der kom nogen.

Avisen beklager sin uvidenhed indenfor intelligente kortspil, og håber med denne lovprisning af L'Hombre at L'Hombre-klubben modtager avisens undskyldning for at tage fejl af Bridge og L'Hombre.

Om L'Hombre

L´hombre er et kortspil, der oprindeligt stammer fra Spanien og kom til Danmark i 1600-tallet fra Frankrig. Det kan spilles af 3-4 spillere, men kun tre spillere deltager aktivt i spillet. (Den fjerde holder øje med at de ikke bliver opdaget!)
Til spillet anvendes 40 kort, idet 8'ere, 9'ere og 10'ere fjernes fra et sædvanligt spil kort. I modsætning til de fleste andre kortspil går spillet mod uret. Kortenes indbyrdes rækkefølge er også usædvanlig (fra højest til lavest)

Sort K D B 7 6 5 4 3 2 E
Rød K D B E 2 3 4 5 6 7

Denne rækkefølge bruges imidlertid kun i nolospil.

I trumfspil er spar es (kaldet "spadillen") den højeste trumf og klør es (kaldet "basta") den tredjehøjeste trumf, mens det kort, som ellers ville være lavest, rykker op som næsthøjeste trumf (kaldet "manillen"). Hvis en rød farve er trumf, rykker farvens es desuden op som fjerdehøjeste trumf (kaldet "ponto").

Matadoren fra Præstegade

Spadille, manille, basta og ponto betegnes som matadorer, og hvis man sidder med en ubrudt række trumfer fra toppen (eksempelvis spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es, hjerter konge, når hjerter er trumf), kaldes hele rækken for matadorer. Skulle man sidde med de ni højeste trumfer, altså med ni matadorer, er der tradition for, at alle i lokalet erlægger en femmer som præmie. "I gamle dage" var der til tider notits i avisen om, at stationsforstanderen (eller hvem det nu var) havde haft ni matadorer i l'hombre, og dengang var præmien 5 øre – altså en rent symbolsk anerkendelse. Avisen bragte for nyligt meddelelsen om, at det lykkedes "lærlingen" Ole "Bakkegård" Rasmussen fra Præstegade i Kerteminde at score 9 matadorer i spar i L´hombre ved et privat arrangement i Mesinge.

Spillets gang

Spillet går mod uret, og i trumfspil vinder spilfører ved at have flere stik end hver af modspillerne. Der er ni stik i alt, så spilfører vinder, hvis han har fem stik eller fire stik, mens modspillerne har tre og to. Hvis spilfører har lige så mange stik som en eller begge modspillere (stikkene fordeles 4-4-1 eller 3-3-3) er spillet remis, og spilføreren bliver bet. Hvis spilføreren derimod får færre stik end en modspiller, bliver han kodille og skal betale ekstra. For at undgå en kodille må spilføreren i alle andre købespil end købenolo kaste kortene efter købet.RMJ