september 2010

Grundregler for L`hombre

Af: Kaj Lundsfryd

Meldinger:

Stikspil                        

 Forhånden skal der være 3½ stik, når du kan købe max. 3 kort af talongen.

                                          Mellemhånden/baghånden skal der være 3 stik, og du køber op til 6 kort af talongen

                                          Se ikke flere stik i håndkortene end der er, tæl tabskortene.

                                          Har man købt lige så dårligt, som dem man kastede, skal man opgive spillet. 

  Har man 4 sikre stik på hånden, skal man ikke opgive spillet.

  Har man et brugbart spil, bør man vælge det frem for at turnere.

Solo/respekt:

Solomelding med alle fire farver, hvor der ikke er hold i fuserne og 5 trumfer vinder sjældent.

Er du i tvivl om du skal melde solo, så tæl de åbenlyse tabere.

Tre næstmatadorer sjete i rødt og en konge i fuserne, skal meldes som solo.

Som udgangspunkt skal man bruge de sorte esser, meld aldrig spil.

Tourne:

Spillet er meget risikobetonet, meld aldrig tourne`, hvis du har et brugbart spil i kortene.

Som udgangspunkt for at turnere, skal du have es og 2 konger,

(maniller dur ikke kan jo kun bruges hvis farven rammes).

Meldinger:

Ikke stikspil

Købe nolo, med 7 sikre kort på hånden, må man godt melde købenolo.

Meld aldrig købenolo med en langfarve uden bund, hvis du ikke har udspil.

Har man mere end to steder, hvor man kan forvente at få stik, så meld pas.

Ren nolo, meld aldrig ren nolo, hvis du har to steder du kan få stik.

                                        Ren nolo er bedst i baghånden, hvis den er syg !.

Afmeldingsnolo, ( to steder den kan gå ned) skal meldes som spil, får du spillet meld billigst muligt.

Oqver meldes kun, hvor der er meget lille risiko for at spillet kan gå ned.

Købepolitik:

Vigtigt for sammenspillet med din makker, aftal en spilleplan, som sikrer oplysninger til din makker.

Eks. aftal en farve som vi ønsker at være renonce i når vi køber.

Svag/stærk lad så vidt muligt 6 kort ligge til makker, hvis det er ham som skal være stærk.

Som modspiller må du aldrig købe en konge væk.

Vurder på dine kort om du skal være den svag eller stærke, inden du køber.

Er du bag spilfører er det bedst du søger at være den stærke.

Har du eks. 2 trumfer og en konge, skal du prøve at blive den stærke.

Udspil mod:

Stikspil                            Du må generelt aldrig begynde at tage (dit) stik.

Udspil gennem din makker, forfremmer makkers kort, spil højeste kort i en langfarve, hvor du ikke har kongen , eks. knægt-7-5-3, spil knægten, eks. dame-es-5, spil damen .

Vigtigt: spil aldrig en singleton gennem din makker i udspil

( med mindre i har en klar aftale om bytteprincippet renonce)

Søger du stikkene (stærk) så er det vigtigt at komme foran, spil fra en blok, konge-dame, dame- knægt.

Modspillet: Har man et stærkt modspil med mange trumfer, skal man sørge for at have en fus på hånden, ind til makker har fået sit stik, (spil evt. trumf) hvis man da ikke kan se en gruk.

Spil aldrig et kort gennem makker, hvor du ved at makker skal bruge trumf, og spilfører får lejlighed til afsmid.

Eks. har makker fået to stik (stærk) og du har nu fået dit stik (svag) og skal spille ud gennem din makker, må du aldrig spille ud i hans renonce,( med mindre du er sikker på at spilfører har kongen) spil mindste fuse ud i makkers farve.

Turne-Respekt spil trumf gennem spilfører med en eller to trumfer på hånden, har du tre trumfer er det sjældent en god politik, men har du fem skal du også starte med en trumf.

Modspil mod:

Ikke stikspil Brug jeres aftaler, eks udspil i jeg har små kort i (modsatte farve) evt. udspil af singleton.

Afkastningsreglen, første gang man kaster i en farve, kaster man det næstmindste kort i en farven og det fortsætter, når der så kommer et kort der er mindre end det første kort er man renonce.

Gode grundregler for spil og modspil i stikspil.

                                                          Sørg for at have en fast købepolitik med din makker, svag, stærk, renonce.

                                                    Udspillet må gerne signalere til makker om håndens styrke.

                                                    Spil aldrig en singleton gennem din makker.

           Rejs makkers kort, gennemspil gennem makker skal være med til at løfte hans kort

           Har man et stærkt modspil, men mange trumfer, skal man sørge for at have en fus på hånden, ind til makker har fået sit stik, du kan blive tvungen til at spille trumf   

           Som spilfører er det vigtigt at opfange så mange signaler som muligt fra modstanderne

       Har modstanderne etableret tre stik på en hånd, skal man ofte topspille sine kort for at vinde spillet.

       Har man solo i rød farve og det røde es indgår i trumferne skal man meget sjælden spille trumf.

       Spil aldrig ud fra en konge anden. Eks. konge- knægt, det er måske her du skal have to stik.

       Start aldrig med at tage stik som svag modspiller.

 

 

Sandsynlig fordeling af modstanders kort:

Sandsynlighed for jævn fordeling størst ved ulige antal kort.

Kort ude

Fordeling

Sandsynlighed

2

1-1

52%

-

2-0

48%

3

2-1

78%

-

3-0

22%

4

2-2

40,7%

-

3-1

49,7%

-

4-0

9,6%

5

3-2

67,8%

-

4-1

28,3%

-

5-0

3,9%

6

3-3

35,5%

-

4-2

48,5%

-

5-1

14,5%

-

6-0

1,5%

7

4-3

62,2%

-

5-2

30,5%

-

6-1

6,8%

-

7-0

0,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signalværdier/ kropssprog.

Når du skal melde er det vigtigt at du røber så lidt som muligt om din melding (tæl til ti).

Husk at pas er også en melding.

Når du skal lægge kort til, vær da opmærksom på, hvordan du har sat dine kort op på hånden.

Eks. har du tre på hånden og du sidder dem samlet yderst til højre i stigende orden, ja så afslører du jo straks at du har tre ♠, hvis de sidder i stigende orden, og du stikker med spar konge.

Som spilfører er det vigtigt at lægge mærke til modstandernes købepolitik, stærk / svag.

Aflevering af kort, straks og neutralt, forlang det samme af modstanderne.

Bland kortene når du afleverer dem.

Hån ikke modstanderne, kritiser ikke din makker ved bordet, men spørg hellere om det var en fornuftig spilleplan!

Vær opmærksom på vindueskikkere, lad være med at sidde med kortene hen over bordet, arms afstand til bordkant når du sidder på langsiden.

Klubben, vi har 3 slags medlemmer, vigtigt at vinde (kortene spilles lige engang til, hvis og hvis), deltage og få en aften til at gå på, socialt netværk. Hvad var det ambulancen kørte efter? hvorfor var flaget hejst? o.s.v. Dem der skal hjemme fra, et godt påskud, mærkeligt nok er det ofte der, der står flest tomme flasker når vi går hjem.

Som medlem har du mulighed for at deltage i turneringer, som løbende bliver afholdt på landlan.

Fynsturnering, danmarksmesterskab, klubturneringer.

Kerteminde L`hombreklud spiller 8 mdr. om året fra 1. september til 30. april.

Julefrokost tirsdag aften, pokalturnering mod Ørbæk, stævne første søndag i marts, hvor vi inviterer alle landets klubber til at deltage, generalforsamling tirsdag midt i mats, som indledes med fællesspisning.

Kontingent årlig 250,00 kr.